HASTA > Oral

Hasta ağzında; Diyagnoz, Planlama ve Tedavilerin gösterildiği sayfadır. Daimi ve Süt Dişleri ayrı şemalarda görülür. "Anatomik" ya da "Normal" ile şemadaki diş görünümleri seçilebilir. Diş numaralarına tıklandığında ilgili dişe not yazılabilir. Notu olan dişin numarası kırmızı renkte görünür. İstenirse diş notu girilen pencerede simgesine tıklandığında ses ile not yazdırılabilir.

Herhangi bir dişe farenin sağ tuşu ile tıklandığında veya dokunmatik cihazlarda basılı tutulunca o dişin tüm işlemleri listelenir.

Oral Bilgilerinde ilgili hasta kartında önceden seçilmiş Dişhekimi ve Tarife bilgileri görülür. Seçim yapılarak başka bir hekim veya tarife kullanılabilir.

İşlemler; uygulanacak Diyagnoz / Planlama / Tedavi ve alt grubunun seçim alanıdır. Altta ilgili gruba ait işlem listesi gelir. (Listede arkaplanı sarı renkli olan işlem uygulandığında oral şemada çizimle gösterilir.) İşlem listeden seçimden sonra ilgili dişe tıklanarak Diyagnoz / Planlama / Tedavi uygulanır. Hastanın anamnezi varsa bu bölümdeki düğme yanıp söner. Anamnez () tıklanarak erişilebilir.

Oral şemanın üstünde bulunan " Diyagnozu farklı göster" işaretlendiğinde Tedavi ve Planlama ekranlarında Diyagnoz çizimleri gri renkte gösterilir.

Yapılan işlemler oral şemanın altında listelenir. Bu listeden seçilen işlemin Tarih, Tedavi ismi, Toplam ve Dişhekimi bilgileri düğmesi ile değiştirilebilir. Satırlar seçilerek silinebilir (). Seçilen işlemlerin toplamı Yuvarla (~) ile yüzde veya tutar olarak artırılıp/azaltılabilir.

Tedavi ve Diyagnozda "Yazdır", Planlama da ise "Proforma" ismi ile kullanılan  düğmesi oral şema ile birlikte yapılan işlemleri yazıcıdan çıkarır.

Planlamada bulunan Sözleşme () düğmesiyle seçili Planlama, hastayla anlaştıktan sonra sözleşme haline çevrilebilir ve de bu sözleşmeye ödeme planı oluşturulabilir. Planlanan ödeme günleri geldiğinde uyarı () alınır. Kaydedilmiş tedaviler "Planlamadan" () ile Tedaviye kopyalanarak zaman tasarrufu ve hatasız veri girişi sağlar.

Tedavi listesinde mavi renkli satırlar Planlamadan gelmiş demektir. Faturası kesilmiş tedaviler ise kırmızı renkte görünür ve silinemez, değiştirilemez.

Not: Çoklu seçim için klavyede ctrl tuşu basılı iken farenin sol tuşu ile istenen satırlara tıklanır. Bu işlem sadece klavye/fare ikilisi ile yapılabilir.

İpuçları

Sesle tedavi kaydetme

Dr.DENTES'i sesle kullanabilirsiniz. HASTA > Oral'de Sesle Kontrol () düğmesine tıklayıp önce tedaviyi sonra diş numarasını söylediğinizde tedavi dişe uygulanır. Örneğin "diş çekimi 17" dediğinizde 17 numaralı diş çekilir. "implant 33" dediğinizde 33 numaralı dişe implant tedavisi uygulanır.

Gerçekleşecek işlem Söylenecek komut (Diş No: #)
Diş Çekimi "çekim #",
"diş çekimi #"
Çene Kırığı (Komplike-Materyal Ücreti Hariç) "çene kırığı #"
Kemik İçi İmplant (Tek Silindirik İmplant Ücreti Hariç) "implant #"
Pansuman (seans başı) "pansuman #"
Dolgu (Restarosyon) Tamiri "dolgu tamir #",
"dolgu tamiri #",
"restorasyon #"
Dolgu Sökümü (tek diş) "dolgu söküm #",
"dolgu sökümü #"
Uzman Dişhekimi Muayenesi "muayene #"
Angle Sınıf I Anomalilerinin Ortodontik Tedavisi "angel bir #",
"angel sınıf bir #"
Angle Sınıf II Anomalilerinin Ortodontik Tedavisi "angel iki #",
"angel sınıf iki #"
Angle Sınıf III Anomalilerinin Ortodontik Tedavisi "angel üç #",
"angel sınıf üç #"
Amputasyon (Dolgu Hariç) - VİTAL "amputasyon vital #"
Amputasyon (Dolgu Hariç) - MORTAL "amputasyon mortal#"
Yer Tutucu (Sabit) "yer tutucu sabit #",
"sabit yer tutucu #"
Yer Tutucu (Hareketli) "yer tutucu hareketli #",
"hareketli yer tutucu #"
Subgingival Küretaj (Tek Diş) "küretaj #"
Detertraj (Diş Taşı Temizliği-Tek Çene) "diş taşı temizliği #"
Tam Protez (Metal-Tek Çene) "tam protez #",
"tam protez metal #"
Tam Protez (Akrilik-Tek Çene) "tam protez akrilik #"
Diş İlavesi (Tek Diş) "diş ilavesi #"
Diş Ağartma (Beyazlatma - Tek Çene) "beyazlatma #"
Amalgam Dolgu (Üç Yüzlü) - MOD "amalgam #",
"amalgam dolgu #"
Komposit Dolgu (Üç Yüzlü) - MOD "kompozit #",
"kompozit dolgu #"
Seramik İnley Dolgu (üç yüzlü) - MOD "seramik dolgu #"
Cam İonomer Dolgu - MOD "cam iyonomer #",
"cam iyonomer dolgu #"

Not: Sesle Kontrol () düğmesini göremiyorsanız cihazınız desteklemiyor olabilir. Ortam gürültülü olmamalıdır. Mikrofon sistemi yeterince hassas olmalıdır.

Güncelleme Tarihi: 13.07.2017