AYARLAR > Klinik

Kliniğe ait bilgilerin bulunduğu sayfadır. Değiştir () düğmesi ile bilgilerde değişiklik yapılır. Yapılan değişikliklerden vazgeçilebilir (). Girilen bilgileri saklamak için Kaydet () kullanılır.

Firma Kodu: Dr.DENTES'e giriş yaparken kullanılır. Bu kod sabittir ve değiştirilemez.

Firma Adı: Kliniğin adı girilir. Yazıcı çıktılarında yer alır.

Vergi Dairesi, Vergi Numarası, Adres, Sabit Telefon, E-posta, İnternet Sitesi alanlarına girilen bilgiler HASTA > Oral'de Tedavi, Diyagnoz ve Planlama çıktılarında, HASTA > Reçete'de Reçete çıktısında görülür.

Açılış Sayfası: Dr.DENTES'e giriş yapıldığında açılması istenen sayfa seçilir.

Maliyet Yüzdesi: Tedavi fiyatının maliyet yüzdesidir. Hakediş'de kullanılır. Hakediş hesaplanırken maliyeti istenmiyorsa 0 (sıfır) yazılır.

Ünit Sayısı: Klinikteki hasta tedavi koltuğu (diş üniti) sayısı girilir. Birden fazla ünit varsa randevu defteri ünit temel alınarak gösterilir. Tek hekim ve tek ünit varsa bu sayı bir (1) olarak kalmalıdır.

Banka Masrafı Yüzdesi: Kredi kartı ödemelerinde banka komisyon almaktadır. Şayet bu komisyon hastaya yansıtılacaksa bankanın aldığı komisyon bu oran kullanılarak hesaplanır. Hasta hesabına ilave edilir. Banka masrafının otomatik hesaplanması istenmez ve kullanıcının belirlediği banka masrafı tutarı hastaya yansıtılmak istenirse 0 (sıfır) yazılır. Banka masrafı hastaya yansıtılmayacaksa boş bırakılır. Tüm banka masrafları RAPOR > Defter sayfasında gösterilir ve o günkü cirodan düşülür.

Hasta kimliğini doğrula: Varsayılan olarak "Kapalı" durumdadır. "Açık" olduğunda HASTA > Hasta Kartı sayfasında yeni hasta eklerken ya da kayıtlı hastada değişiklik yaparken T.C. vatandaşları için NVI (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü)'dan Ad, Soyad, TC Kimlik No ve Doğum Tarihi bilgilerinin doğruluğunu kontrol eder. Bilgilerde yanlışlık varsa veya aynı kimlik numarasıyla kayıtlı başka bir hasta varsa hasta kartının oluşturulmasına/değiştirilmesine izin verilmez.

Oral çıktıda indirimleri göster: Varsayılan olarak "Açık" durumdadır. "Kapalı" olduğunda HASTA > Oral sayfasında Tedavi ve Planlamada yapılan indirimin değeri tedavi ve proforma çıktılarında gösterilmez.

Uyarı sistemi: Dr.DENTES uyarılarının gösterilip gösterilmeyeceği seçilir. Varsayılan olarak "Açık" durumdadır. Uyarılar Dr.DENTES'in sağ üstünde (1) gösterilir. Buradan okunan uyarılar işaretlenir (). Okunmamış uyarı sayısı 100 ve üzeri olduğunda "Uyarı sistemi" otomatik kapanır. Uyarı sistemi tekrar açıldığında 1 saat içinde okunmamış uyarı sayısı 100'ün altına indirilmezse uyarı sistemi otomatik olarak tekrar kapanır. (Bakınız: Uyarılar)

Kontrol randevularını hatırlat: Varsayılan olarak "Açık" durumdadır. RANDEVU sayfasında Kontrol açıklaması ile randevu verildiğinde o randevudan 24 saat önce uyarı sistemi ile hatırlatılır. "Kapalı" olduğunda uyarı gösterilmez.

Ölçü randevularını hatırlat: Varsayılan olarak "Açık" durumdadır. RANDEVU sayfasında Ölçü açıklaması ile randevu verildiğinde o randevudan 24 saat önce uyarı sistemi ile hatırlatılır. "Kapalı" olduğunda uyarı gösterilmez.

Protez prova randevularını hatırlat: Varsayılan olarak "Açık" durumdadır. RANDEVU sayfasında Protez prova açıklaması ile randevu verildiğinde o randevu gününün sabahı uyarı sistemi ile hatırlatılır. "Kapalı" olduğunda uyarı gösterilmez.

Randevuda hastanın hekimi seçilsin: "Açık" durumda olduğunda, kayıtlı hastaya randevu verirken hastanın varsayılan hekimi otomatik seçilir (Randevu verilen gün ve saatte müsait ise). "Kapalı" olduğunda ise randevuları gösterilmek üzere seçili olan hekimlerden müsait olan ilk hekim otomatik seçilir. Her durumda hekim seçimi elle değiştirilebilir. (Bakınız: Randevu)

Otomatik Hasta Kartı İndir: Varsayılan olarak "Kapalı" durumdadır. "Açık" olduğunda hasta ekleme ve değiştirme işlemlerinde düğmesine basıldığı an hasta kartını pdf biçiminde cihaza indirir. Bu işlem mobil cihazlarda çalışmaz.

Notları Gizle: Varsayılan olarak "Kapalı" durumdadır. "Açık" olduğunda HASTA > Not ve Görüntü sayfası, Notlar kapalı olarak gelir ve isteğe bağlı anlık olarak açılıp kapatılabilir. (Bakınız: Not ve Görüntü)

Kamera () düğmesiyle kliniğin logosunun resmi çekilir ya da Yükle () ile önceden alınmış logonun resmi yüklenir. Kliniğe yüklenmiş logo silinebilir ().

Not: Kliniğin logosu, HASTA > Oral'de Proforma, Tedavi ve Diyagnoz çıktılarında, HASTA > Reçete'de Reçete çıktısında yer alır.

Dr.DENTES verileri istendiğinde yedeklenebilir. Bu sayfada E-posta adresi girilmediyse yedek alınamaz! “ Hasta fotoğraflarını yedeğe dahil et” ve “ Hasta görüntülerini yedeğe dahil et” seçenekleri ile fotoğraf ve görüntülerin yedeklenip yedeklenmeyeceği belirlenir. Yedekle düğmesi ile Dr.DENTES, yedek isteğini kaydeder ve müsait olduğunda yedeği hazırlar. Yedeğin hazırlanması ve tarafınızdan indirilmesi, yedeğin veri boyutunun 1.6 katı kadar hesabınıza trafik yansıtır. Yedek alınacağı zaman kalan aylık trafik limiti eğer o anki veri boyutunun 1.6 katından az ise hasta fotoğraf veya görüntüleri yedeğe dahil edilemez. Yedek hazır olduğunda Dr.DENTES, bu sayfadaki e-posta adresine e-posta gönderir ve uyarı (1) gösterir. Bu aşamada yedek, İndir ile şifreli olarak indirilebilir. İndirilen yedek, Yedekle bölümündeki Şifre ile açılır.

İlgili aramalar: hesap ayarları, bilgisayara indirme, yedek almak, giriş ekranı

Güncelleme Tarihi: 29.10.2019