AYARLAR > Klinik

Kliniğe ait bilgilerin bulunduğu sayfadır. Değiştir () düğmesi ile bilgilerde değişiklik yapılır. Yapılan değişikliklerden vazgeçilebilir (). Girilen bilgileri saklamak için Kaydet () kullanılır.

Firma Kodu: Dr.DENTES'e giriş yaparken kullanılır. Bu kod sabittir ve değiştirilemez. 

Firma Adı: Kliniğin adı girilir. Yazıcı çıktılarında yer alır.

Vergi Dairesi, Vergi Numarası, Adres, Sabit Telefon, E-posta, İnternet Sitesi alanlarına girilen bilgiler HASTA > Oral'de Tedavi, Diyagnoz ve Planlama çıktılarında, HASTA > Reçete'de Reçete çıktısında görülür.

Açılış Sayfası: Dr.DENTES'e giriş yapıldığında açılması istenen sayfa seçilir.

Uyarı sistemi: Dr.DENTES uyarılarının gösterilip gösterilmeyeceği seçilir. (Bakınız: Uyarılar)

Kamera () düğmesiyle kliniğin logosunun resmi çekilir ya da Yükle () ile önceden alınmış logonun resmi yüklenir. Kliniğe yüklenmiş logo silinebilir ().

Not: Kliniğin logosu, HASTA > Oral'de Proforma, Tedavi ve Diyagnoz çıktılarında, HASTA > Reçete'de Reçete çıktısında yer alır.

Dr.DENTES verileri istendiğinde yedeklenebilir. Bu sayfada E-posta adresi girilmediyse yedek alınamaz! “ Hasta fotoğraflarını yedeğe dahil et” ve “ Hasta görüntülerini yedeğe dahil et” seçenekleri ile fotoğraf ve görüntülerin yedeklenip yedeklenmeyeceği belirlenir. Yedekle düğmesi ile Dr.DENTES, yedek isteğini kaydeder ve müsait olduğunda yedeği hazırlar. Yedeğin hazırlanması ve tarafınızdan indirilmesi hesabınıza trafik yansıtır. Yedek hazır olduğunda Dr.DENTES, bu sayfadaki e-posta adresine e-posta gönderir ve uyarı (1) gösterir. Bu aşamada yedek, İndir ile şifreli olarak indiriliebilir. İndirilen yedek, Yedekle bölümündeki Şifre ile açılır. 

Güncelleme Tarihi: 18.08.2017