AYARLAR > Klinik

Kliniğe ait bilgilerin bulunduğu sayfadır. Değiştir () düğmesi ile bilgilerde değişiklik yapılır. Yapılan değişikliklerden vazgeçilebilir (). Girilen bilgileri saklamak için Kaydet () kullanılır.

Firma Kodu: Dr.DENTES'e giriş yaparken kullanılır. Bu kod sabittir ve değiştirilemez. 

Firma Adı: Kliniğin adı girilir. Yazıcı çıktılarında yer alır.

Vergi Dairesi, Vergi Numarası, Adres, Sabit Telefon, E-posta, İnternet Sitesi alanlarına girilen bilgiler HASTA > Oral'de Tedavi, Diyagnoz ve Planlama çıktılarında, HASTA > Reçete'de Reçete çıktısında görülür.

Açılış Sayfası: Dr.DENTES'e giriş yapıldığında açılması istenen sayfa seçilir.

Ünit Sayısı: Klinikteki hasta tedavi koltuğu (diş üniti) sayısı girilir. Birden fazla ünit varsa randevu defteri ünit temel alınarak gösterilir. Tek hekim ve tek ünit varsa bu sayı bir (1) olarak kalmalıdır.

Uyarı sistemi: Dr.DENTES uyarılarının gösterilip gösterilmeyeceği seçilir. (Bakınız: Uyarılar)

Randevuda hastanın hekimi seçilsin: "Açık" durumda olduğunda, kayıtlı hastaya randevu verirken hastanın varsayılan hekimi otomatik seçilir (Randevu verilen gün ve saatte müsait ise). "Kapalı" olduğunda ise randevuları gösterilmek üzere seçili olan hekimlerden müsait olan ilk hekim otomatik seçilir. Her durumda hekim seçimi elle değiştirilebilir. (Bakınız: Randevu)

Otomatik Hasta Kartı İndir: Varsayılan olarak "Kapalı" durumdadır. "Açık" olduğunda hasta ekleme ve değiştirme işlemlerinde düğmesine basıldığı an hasta kartını pdf biçiminde cihaza indirir. Bu işlem mobil cihazlarda çalışmaz.

Kamera () düğmesiyle kliniğin logosunun resmi çekilir ya da Yükle () ile önceden alınmış logonun resmi yüklenir. Kliniğe yüklenmiş logo silinebilir ().

Not: Kliniğin logosu, HASTA > Oral'de Proforma, Tedavi ve Diyagnoz çıktılarında, HASTA > Reçete'de Reçete çıktısında yer alır.

Dr.DENTES verileri istendiğinde yedeklenebilir. Bu sayfada E-posta adresi girilmediyse yedek alınamaz! “ Hasta fotoğraflarını yedeğe dahil et” ve “ Hasta görüntülerini yedeğe dahil et” seçenekleri ile fotoğraf ve görüntülerin yedeklenip yedeklenmeyeceği belirlenir. Yedekle düğmesi ile Dr.DENTES, yedek isteğini kaydeder ve müsait olduğunda yedeği hazırlar. Yedeğin hazırlanması ve tarafınızdan indirilmesi hesabınıza trafik yansıtır. Yedek hazır olduğunda Dr.DENTES, bu sayfadaki e-posta adresine e-posta gönderir ve uyarı (1) gösterir. Bu aşamada yedek, İndir ile şifreli olarak indirilebilir. İndirilen yedek, Yedekle bölümündeki Şifre ile açılır. 

İlgili aramalar: hesap ayarları, bilgisayara indirme, yedek almak

Güncelleme Tarihi: 12.02.2018