RAPOR > Bugün Doğanlar

Bugün doğanlar listelenir. Dişhekimi veya Grup bölümlerinde seçim yapılarak "Bugün Doğanlar" raporu oluşturulabilir.

SMS Gönder: Listede bulunanlara SMS ile doğum günü mesajı iletilebilir. SMS Gönder'e tıklandığında: “AYARLAR > SMS Gönder” sayfasına geçilir. Bugün doğanlar listesindeki “Cep Telefonu” doğru yazılmış hastalar "Alıcı" olarak eklenir. Mesaj bölümüne hazır doğum günü mesajı gelir. İstenirse bu mesajda değişiklik yapılabilir. Mesaj hazır olduğunuda tıklanarak iletim yapılır.

İstenirse doğum günü olan hastalara otomatik SMS gönderilebilir. Bunun için AYARLAR > SMS Gönder sayfasından düğmesindeki " Doğum günü olan hastalara otomatik SMS gönder." seçeneği işaretlenir.

Yazdır: Ekrandaki liste yazdırılır.

İndir: Raporlanan liste cihaz belleğine indirilir.

Güncelleme Tarihi: 05.10.2020