RAPOR > Gider

Menüden RAPOR > Gider seçildiğinde tüm Gider hesaplarının bakiyeleri gösterilir. Liste, Kart isimlerine göre alfabetik olarak sıralıdır. Alınan mal veya hizmet bedeli ödenenden fazla ise oluşan değer borcu ifade eder ve Bakiye (Borcumuz) sütununda görülür. Bazen ön ödeme ile (peşinat, avans) süreli anlaşmalar yapılabilir. Hizmet veya mal teslim alındıkça Gider hesabına yazılır. Bu durumda da alacak oluşur ve Bakiye (Fazla Ödediğimiz) sütununda görülür.

Hesap Tipi'ne göre rapor alınabilir.

 Yazdır: Raporu yazdırır.

 İndir: Raporu indirir.

Bakiye nedir? (İsim) Artık, kalıntı, artan, kalan, geri kalan şey.

Güncelleme Tarihi: 05.10.2020