RAPOR > Kontrol

1 (bir) hafta içerisinde kontrole çağrılacak hastalar listelenir. Dişhekimi'ne göre Kontrol listesi alınabilir. Kontrol bölümünde gösterilen listeden hastanın Kontrol Tarihi görülür.

Bu liste Hasta Kartında Kontrol Periyodu seçili hastaların Son Tedavi Tarihi esas alınarak hazırlanır. Hastaya tedavi uygulanmamışsa son randevu tarihi, randevu da verilmemişse Kayıt Tarihi esas alınır.

 SMS Gönder: Listedeki hastalara kontrol tarihinin yaklaştığını bildiren SMS gönderilebilir. Bu düğmeye tıklandığında: "AYARLAR > SMS Gönder" sayfasına geçilir. Kontrol listesindeki "Cep Telefonu" doğru yazılmış hastalar "Alıcı" olarak eklenir. Mesaj bölümüne hazır "Periyodik kontrol" mesajı gelir. İstenirse bu mesajda değişiklik yapılabilir. Mesaj hazır olduğunuda tıklanarak iletim yapılır.

İstenirse Kontrol Periyodu yaklaşan hastalara otomatik SMS gönderilebilir. Bunun için AYARLAR > SMS Gönder sayfasından düğmesindeki " Periyodik kontrol tarihi gelen hastalara otomatik SMS gönder." seçeneği işaretlenir.

Yazdır: Kontrol listesini yazdırır.

 İndir: Kontrol listesini indirir.

Güncelleme Tarihi: 15.01.2019