RAPOR > Bakiye

Borcu olan hastalar listelenir. Dişhekimi ve Grup bölümlerinde seçim yapılarak borçlu hasta raporu oluşturulabilir.

Tablodaki "Bakiye" kolonunda hastaya uygulanan tedaviler sonucu kalan borcu gösterilir. "Sözleşme Bakiye" kolonunda hastanın sözleşmeye çevrilen planlamasından kalan borcu gösterilir.

SMS Gönder: Listedeki hastalara borç hatırlatma SMS'i gönderilebilir. Bu düğmeye tıklandığında: "AYARLAR > SMS Gönder" sayfasına geçilir. Bakiye listesindeki "Cep Telefonu" doğru yazılmış hastalar "Alıcı" olarak eklenir. Mesaj bölümüne hazır Bakiye mesajı gelir. İstenirse bu mesajda değişiklik yapılabilir. Mesaj hazır olduğunda tıklanarak iletim yapılır.

Yazdır: Borçlu hasta listesini yazdırır.

İndir: Borçlu hasta listesini indirir.

Güncelleme Tarihi: 15.01.2019