RAPOR > Bakiye

"Borcu Olanlar" ile borçlu hastalar, "Fazla Ödeyenler" ile fazla ödeme yapan hastalar listelenir. Dişhekimi ve Grup bölümlerinde seçim yapılarak farklı rapor oluşturulabilir.

Tablodaki "Bakiye" kolonunda hastaya uygulanan tedaviler sonucu kalan borcu gösterilir. "Sözleşme bakiyesini de göster" işaretlendiğinde; "Sözleşme Bakiye" kolonunda hastanın plandan sözleşmeye çevrilmesi ile oluşan borcu gösterilir.

SMS Gönder: Listedeki hastalara borç hatırlatma SMS'i gönderilebilir. Bu düğmeye tıklandığında: "AYARLAR > SMS Gönder" sayfasına geçilir. Bakiye listesindeki "Cep Telefonu" doğru yazılmış hastalar "Alıcı" olarak eklenir. Mesaj bölümüne hazır Bakiye mesajı gelir. İstenirse bu mesajda değişiklik yapılabilir. Mesaj hazır olduğunda tıklanarak iletim yapılır.

Yazdır: Borçlu hasta listesini yazdırır.

İndir: Borçlu hasta listesini indirir.

Güncelleme Tarihi: 22.05.2019