RAPOR > Defter

Kısaca tarif etmek gerekirse; "işletme defteridir". Solda gelir (Aldığımız), sağda gider (Ödediğimiz) bilgileri görülür. Hastalardan alınanlar geliri, diğer işletme ve hizmetlere ödenenler ise giderleri oluşturur.

RAPOR > Defter seçildiğinde günlük defter kayıtları listelenir. Alınan ile ödenen arasındaki "Fark" sol altta yeşil renkli olarak gösterilir. Bu kasada bulunan para miktarıdır. Eğer ödenen alınandan fazla ise; sağda kırmızı renkli "Fark" görülür. Bu ise olmayan paranın harcandığı şeklinde yorumlanabileceği gibi, daha önceden kasada bulunan paraların harcandığı şeklinde de açıklanabilir.

Aldığımız; Hastalardan alınan paraların gösterildiği bölümdür. Aldığımız raporunu oluşturmak için Tarih aralığı, Hasta adı, Ödeme Tipi ve hangi hekim adına para alındığı seçilebilir. Kıstaslar ayarlandıktan sonra Raporla () düğmesi listeleme yapar.

Ödediğimiz; Gider kartlarında yapılan ödemelerin raporlandığı yerdir. Rapor oluşturmak için Tarih aralığı, Firma Adı, Ödeme Tipi, hangi hekim için ödeme yapıldığı gibi kıstaslar seçilebilir. Raporla () düğmesiyle görüntülenir.

 Yazdır: Görüntülenen defter yazdırılır.

Güncelleme Tarihi: 25.04.2017