RAPOR > Defter

Kısaca tarif etmek gerekirse; "işletme defteridir". Solda gelir (Aldığımız), sağda gider (Ödediğimiz) bilgileri görülür. Hastalardan alınanlar geliri, diğer işletme ve hizmetlere ödenenler ise giderleri oluşturur. Alınan rapor sonucu sayfa sonunda grafik olarak da gösterilir.

RAPOR > Defter seçildiğinde Günlük defter kayıtları listelenir. Aylık ve Yıllık düğmelerine tıklandığında Aldığımız ve Ödediğimiz bölümlerinin tarihleri otomatik olarak ayarlanır. Önceki ve Sonraki düğmeleriyle Günlük, Aylık ya da Yıllık raporlar arasında geçiş yapılır. Alınan ile ödenen arasındaki "Fark" sol altta yeşil renkli olarak gösterilir. Bu kasada bulunan para miktarıdır. Eğer ödenen alınandan fazla ise; sağda kırmızı renkli "Fark" görülür. Bu ise olmayan paranın harcandığı şeklinde yorumlanabileceği gibi, daha önceden kasada bulunan paraların harcandığı şeklinde de açıklanabilir.

Aldığımız; Hastalardan alınan paraların gösterildiği bölümdür. Aldığımız raporunu oluşturmak için Tarih aralığı, Hasta adı, Aile, Grup, Ödeme Tipi ve hangi hekim adına para alındığı seçilebilir. Kıstaslar ayarlandıktan sonra Raporla () düğmesi listeleme yapar.

Ödediğimiz; Gider kartlarında yapılan ödemelerin raporlandığı yerdir. Rapor oluşturmak için Tarih aralığı, Gider Kartı, Hesap Tipi, Ödeme Tipi, hangi hekim için ödeme yapıldığı gibi kıstaslar seçilebilir. Raporla () düğmesiyle görüntülenir.

Yazdır: Görüntülenen defter yazdırılır.

İndir: Aldığımız bölümünde alınan paraların raporunu, Ödediğimiz bölümünde ödenen paraların raporunu indirir.

İlgili aramalar: ciro

Güncelleme Tarihi: 25.03.2020