GİDER > Gider

Aldığımız Mal/Hizmet

Yeni alınan mal veya hizmet kaydı () açılır. Kırmızı alanlar doldurulmadan yeni kayıt yapılamaz. Alınan mal veya hizmet Hasta Kartı ile eşleştirilebilir.

Vade Tarihi: Alınan mal veya hizmetin ödeme tarihidir. Seçilen tarih bir haftadan ileri ise altta " Bana hatırlat" ibaresi çıkar. " Bana hatırlat" işaretlenirse ödeme tarihinden 7 gün önce Dr.DENTES sizi uyarır.

Aldığımız Mal/Hizmet listesinde bir satır tıklanarak ilgili kayıtta değişiklik yapılabilir () veya o kayıt silinebilir ().

Ödediğimiz

Yeni ödeme girişi () yapılır. Ödeme girişinde de kırmızı alanların doldurulması zorunludur.

Ödediğimiz listesinden bir satır seçilerek değişiklik yapılabilir () veya o kayıt silinebilir ().

Güncelleme Tarihi: 14.07.2017