Tedavinin bir kısmını hastaya bir kısmını anlaştığı kuruma fatura kesme ya da ödeme alındıkça parça parça fatura kesme

İpuçları

Tedavinin bir kısmını hastaya bir kısmını anlaştığı kuruma fatura kesme ya da ödeme alındıkça parça parça fatura kesme.

HASTA > Fatura'da bir kısmına fatura kesilecek tedaviler "Ctrl / Command (⌘)" tuşu basılı iken farenin sol tuşu ile seçildikten sonra Yuvarla (~) düğmesine tıklanır. Buradan istenirse yeni toplam girilir istenirse yüzde olarak toplam değiştirilir. Hastaya yeni fatura kesiminde tedavilerin geri kalan tutarı için tekrar fatura kesilebilir.