Tedavilerde hangi kanalın/kökün seçildiğini gösterme

İpuçları

Tedavilerde hangi kanalın/kökün seçildiğini gösterme.

Kanal veya kök seçimi gerektiren bir tedavi uygulandığında, tedavi adının sonuna seçilen kanalın/kökün numarası eklenir.